HomeOver onsDirigentPianistContactVerslagenArchiefLeden

Welkom!

Welkom op de site van algemeen gemengd zangkoor Melody Singers Meppel!

U treft op deze site allerhande wetenswaardigheden over ons koor aan, zoals informatie over onze concerten, informatie over en voor leden, wie onze dirigent en pianist zijn, uiteraard contactmogelijkheden en verder verslagen van concerten en van onze nevenaktiviteiten.
Melody Singers Meppel

Door de coronacrisis repeteren wij voorlopig niet.

Nieuwe leden zijn welkom!

Bezoek ook eens onze facebook pagina